Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Najnowsze wpisy

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z […]

Czytaj więcej

Wynajem lokalu w Grucznie.

Zgodnie z § 11 pkt. 4 Regulaminu określającego kryteria i tryb wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o, ŚTBS informuje, że posiada do wynajęcia mieszkanie w Grucznie o pow. 44,19.

Czytaj więcej

Budynki mieszkaniowe zrealizowane

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zrealizowało i przekazało do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne: w dniu V/2001 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -to lokalowy przy ul.Piłsudskiego nr 5 w Świeciu Budynek wybudowany został ze środków przyszłych mieszkańców. w dniu VI /2003 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -no lokalowy z lokalami na wynajem przy ul. […]

Czytaj więcej

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Świeckiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu […]

Czytaj więcej