NAJNOWSZE WPISY

Forma organizacyjno-prawna

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w BYDGOSZCZY Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000115382 w dniu 29.05.2002r.

Adres

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Adres: Świecie, ul. Kościuszki 9 Tel. 052 3311710 Fax. 052 3311710 REGON 092536660 NIP 5591784093

Udziałowcy

Gmina Miejska Świecie Adres: Świecie, ul. Wojska Polskiego 124 Regon 000525180 Ilość udziałów 9349 udział 500,00zł Wartość udziałów 4674.500,00 zł.

Władze Spółki

Władze Spółki stanowią: Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd Spółki