Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Najnowsze wpisy

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.

Czytaj więcej

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: Nabywać budynki mieszkalne Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności Prowadzić […]

Czytaj więcej

Majątek

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.674.500,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są n/w nieruchomościami: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 5,Piłsudskiego 11,ul.Świecka 1 iul.Świecka 1A w Grucznie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy ul. Bema 23A w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy […]

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczący Rady Nadzorczej – WIESŁAW RATKOWSKI Członek Rady Nadzorczej – MARZENNA RZYMEK Członek Rady Nadzorczej – ADAM POROŻYŃSKI

Czytaj więcej

Forma organizacyjno-prawna

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w BYDGOSZCZY Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000115382 w dniu 29.05.2002r.

Czytaj więcej

Adres

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Adres: Świecie, ul. Kościuszki 9 Tel. 052 3311710 Fax. 052 3311710 REGON 092536660 NIP 5591784093

Czytaj więcej

Udziałowcy

Gmina Miejska Świecie Adres: Świecie, ul. Wojska Polskiego 124 Regon 000525180 Ilość udziałów 9349 udział 500,00zł Wartość udziałów 4674.500,00 zł.

Czytaj więcej