Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego IV

kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI

PRZEDMIARY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE POD ADRESEM

ftp://swiecie.eu:21

nazwa: serwis

hasło: 10ftp@#