Zarząd ŚTBS

Zarząd ŚTBS jest jednoosobowy.

  • Prezes Zarządu – Andrzej Rek