Przedmiot działania

Przedmiotem działania Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwo może również:

  • Nabywać budynki mieszkalne
  • Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu
  • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa
  • Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności
  • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą:
  • Pełnić funkcję inwestora zastępczego w działalności w/w dla innych inwestorów, jak również generalnego realizatora inwestycji
  • Budowa mieszkań na sprzedaż
  • Działalność projektowa
  • Działalność produkcyjna materiałów budowlanych i wyposażenia mieszkań