Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa.

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – WIESŁAW RATKOWSKI
  • Członek Rady Nadzorczej – MARZENNA RZYMEK
  • Członek Rady Nadzorczej – ADAM POROŻYŃSKI