Budownictwo mieszkaniowe

Budynki mieszkaniowe zrealizowane

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zrealizowało i przekazało do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne: w dniu V/2001 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -to lokalowy przy ul.Piłsudskiego nr 5 w Świeciu Budynek wybudowany został ze środków przyszłych mieszkańców. w dniu VI /2003 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -no lokalowy z lokalami na wynajem przy ul. […]

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Świeckiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu […]