Przedmiot działania

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: Nabywać budynki mieszkalne Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności Prowadzić […]