Potencjał, kadra zarządzająca

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.

Majątek

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.674.500,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są n/w nieruchomościami: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 5,Piłsudskiego 11,ul.Świecka 1 iul.Świecka 1A w Grucznie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy ul. Bema 23A w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy […]