Potencjał, kadra zarządzająca

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.

Majątek

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.674.500,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są niżej wymienione nieruchomości: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Piłsudskiego 5A, ul. Piłsudskiego 11, ul. Piłsudskiego 13, ul. Piłsudskiego 13A, ul. Hallera 13 w Świeciu oraz ul. Świecka 1 i ul. Świecka 1A w Grucznie nieruchomość zabudowana pawilonem […]