Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Potencjał, kadra zarządzająca

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.

Majątek

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.674.500,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są n/w nieruchomościami: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 5,Piłsudskiego 11,ul.Świecka 1 iul.Świecka 1A w Grucznie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy ul. Bema 23A w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy […]