Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczący Rady Nadzorczej – WIESŁAW RATKOWSKI Członek Rady Nadzorczej – MARZENNA RZYMEK Członek Rady Nadzorczej – ADAM POROŻYŃSKI

Władze Spółki

Władze Spółki stanowią: Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd Spółki