Dane ogólne

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z […]

Forma organizacyjno-prawna

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w BYDGOSZCZY Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000115382 w dniu 29.05.2002r.

Adres

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Adres: Świecie, ul. Kościuszki 9 Tel. 052 3311710 Fax. 052 3311710 REGON 092536660 NIP 5591784093

Udziałowcy

Gmina Miejska Świecie Adres: Świecie, ul. Wojska Polskiego 124 Regon 000525180 Ilość udziałów 9349 udział 500,00zł Wartość udziałów 4674.500,00 zł.