Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Najnowsze wpisy

Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ I ZAŁĄCZNIKI PRZEDMIARY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE POD ADRESEM ftp://swiecie.eu:21 nazwa: serwis hasło: 10ftp@#

Wynajem lokalu w Grucznie.

Zgodnie z § 11 pkt. 4 Regulaminu określającego kryteria i tryb wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o, ŚTBS informuje, że posiada do wynajęcia mieszkanie w Grucznie o pow. 44,19.

Zarząd ŚTBS

Zarząd ŚTBS jest jednoosobowy. Prezes Zarządu – Andrzej Rek

Budynki mieszkaniowe zrealizowane

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zrealizowało i przekazało do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne: w dniu V/2001 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -to lokalowy przy ul.Piłsudskiego nr 5 w Świeciu Budynek wybudowany został ze środków przyszłych mieszkańców. w dniu VI /2003 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -no lokalowy z lokalami na wynajem przy ul. […]

Zamierzenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych w latach 2007 – 2009

W dniu 09.2006r został złożony do BGK wniosek wstępny o zakwalifikowanie do uzyskania promesy udzielenia kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane ze środków KFM pod tytułem budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36 lokalowego przy ul. Piłsudskiego 6 w Świeciu Czynione są starania o pozyskanie terenów pod dalsze budownictwo

Budynki w trakcie realizacji

Dane dotyczące budowy budynków mieszkalnych przy ul. Hallera Dane ogólne Charakterystyka techniczna budynku

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Świeckiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu […]

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.